Over KSNA

Kritische studenten, wat zijn dat?

Kritische studenten Nijmegen en Arnhem bestaat uit mensen die streven naareen vrije en solidaire samenleving. Een samenleving waarin iedereen, ongeacht afkomst, gender, seksuele voorkeur of etniciteit zich vrij kan ontplooien en bewegen. Een wereld waarin ongelijkheid en onderdrukking minder worden, in plaats van meer en waarin het belang van de sterksten niet ten koste gaat van anderen.

Wij geloven dat het mogelijk is; een wereld die niet alleen maar gebaseerd is op winstbejag, consumentisme en groei, waar we op een verantwoorde manier omgaan met het milieu en welzijn eerlijk wordt verdeeld.

Hoe denken kritische studenten over onderwijs?

Vanuit het idee dat mensen gelijke kansen behoren te krijgen streven wij naar onderwijs voor eenieder die dat wil. Onderwijs is wat ons betreft geen economisch product met als voornaamste doel het versterken van ‘onze’ kenniseconomie. Zulks wijdverbreid concurrentie-denken werkt slechts in het voordeel van enkelen terwijl velen miljoenen er geen hap aan over houden.

Het opleidingsinstituut is geen fabriek: zij zou niet als doel moeten kennen kant en klare producten te bereiden, of de economie nog verder te versterken. Onderwijs en onderzoek zou gericht moeten zijn op het ontwikkelen van de samenleving, vrije ontplooiing van het individu, emancipatie en beschaving.

Wat doen kritische studenten?

Wij zullen ons concentreren op het omvormen van specifieke leeromgevingen tot een omgeving waarin dit doel zoveel mogelijk tot uiting komt. Dit betekent dat het een omgeving moet worden die voor eenieder toegankelijk is, een omgeving waar een ieder die er studeert, onderzoekt, werkt of op een andere manier leeft, invloed moet kunnen uitoefenen. Een radicaal democratische omgeving die zich niet richt op economisch gewin maar zich richt op het garanderen van een zekere kwaliteit van leven. In het concrete geval door het garanderen van een omgeving waarin prettig, op de manier zoals uiteengezet, geleerd, onderzocht, gewerkt en geleefd kan worden en waarin studenten en docenten zelf het lesaanbod bepalen.

Concreet zullen wij ons bezighouden met het opbouwen van een beweging, het delen van informatie en op een actieve en strijdbare manier misstanden aan de kaak stellen.

Hoe zijn kritische studenten georganiseerd?

kritische studenten Nijmegen & Arnhem zijn horizontaal georganiseerd. Dit betekent dat eenieder die onze basisideeën onderschrijft zich bij ons aan kan sluiten en zijn of haar inbreng kan leveren. We beslissen op basis van algemene consensus.

Wij willen zelf een actieve rol spelen in het creëren van onze omgeving. Deze wereld is niet van politici en bedrijven maar van ons allemaal samen!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s