Studeren mag geen luxe zijn.

hoedje

In het debat over de bezuinigingen, en vooral over de langstudeerdersboete, wordt vaak als tegenargument genoemd dat studievertraging inderdaad voorkomen moet worden, maar dat bestuursfuncties en dergelijke wel gesponserd zouden moeten worden. Omdat je tijdens je studie jezelf ook buiten je studie moet kunnen ontwikkelen. Volgens mij roept deze redenering terecht de vraag op: waarom zouden studenten gesponserd moeten worden voor de dingen die zij leuk vinden, terwijl je als je op je 16de aan het werk gaat je ook al je zelfontplooiing niet alleen buiten je baan om, maar ook op eigen kosten zult moeten doen?

Volgens mij moet deze vraag zo beantwoord worden: iedereen zou dit recht moeten krijgen. Niet alleen studenten, wat toch wel erg elitair en asociaal zou zijn. Dus moet elk verzet vanuit studenten in een bredere context gezien worden. Mis je deze bredere context dan ben je alleen maar bezig met belangenbehartiging van een kleine bevoorrechte groep. Deels is dit ook de reden dat onderwijs zo toegankelijk mogelijk moet zijn voor iedereen, ook voor niet-jongeren.

Als je accepteert dat zelfontplooiing iets is waar alle mensen de mogelijkheid toe zouden moeten hebben, zul je veranderingen in de hele maatschappij moeten nastreven. Natuurlijk is het logisch dat als je zelf student bent dat je je dan richt op de zaken die studenten aangaan. Dat is geen probleem zolang je voor ogen houdt dat studenten niet de enigen op de wereld zijn.

Behartig je alleen de belangen van studenten en strijd je alleen tegen bezuinigingen op het onderwijs dan speel je het rechtse discours wel erg in de kaart. Wat voor zinnig antwoord kun je dan nog geven aan degene die zegt: ‘Wat zitten ze daar nou mijn belastingcenten op te zuipen op de universiteit, en dan willen ze daar nog langer dan vier jaar over doen ook’.
Dat bestuurswerk zo’n mooie ervaring is? Dat je er later zoveel aan hebt? Belachelijke antwoorden als anderen deze mogelijkheid niet wordt gegund.

Volgens mij moet het antwoord dan zijn: wij zijn tegen elke bezuiniging, sterker nog wij zijn in het geheel tegen een systeem waaruit bezuinigingen voortkomen. Wij zijn het zat te studeren in een omgeving waarin we zelf niks te zeggen hebben, waarin we worden opgeleid voor een baan waarin we niks te zeggen hebben, om geld te verdienen voor degenen die zich niets van onze wensen aantrekken.
Of om 80 uur per week als zzp’er te werken zonder fatsoenlijk pensioen op te bouwen en zo goed als failliet te gaan als het economisch minder gaat. Dan ben je net zo afhankelijk van een opdrachtgever als je anders van een baas zou zijn.
Natuurlijk studeren er enkelen die wel de ‘winnaars’ van onze maatschappij zullen worden maar dit is een te verwaarlozen groep. Ga jij er van uit dat je later millionair zult worden? Waarschijnlijk heb je het dan fout. De kans is groter dat je werkeloos wordt.

Is hoger onderwijs dan een goede investering in je toekomst? Misschien is het een noodzakelijke investering. Het doel om 50% van de bevolking hoger opgeleid te laten zijn is er natuurlijk niet omdat onderwijs op zichzelf zo gewaardeerd wordt. Dit doel is er omdat de economie, in Nederland, vraagt om hoogopgeleide werknemers. Ben je dit niet dan is er een kans dat je buiten de boot valt. Ben je dit wel dan zit je in alle waarschijnlijkheid opgescheept met een enorme studieschuld. Je wordt dus dubbel genaait. Denk ook niet dat je door een opleiding nou meer gaat verdienen dan je ouders. Relatief gezien gaan de lonen sinds de jaren zeventig alleen maar er op achteruit. Dat dit nog een beetje meevalt komt vooral omdat dit per gezin wordt bekeken en er nu veel meer twee-verdieners zijn.

Daarom is het belangrijk dat wij als studenten onze steun uitspreken voor bijvoorbeeld de stakende chauffeurs in het openbaar vervoer en protesterende thuiszorgmedewerkers. En niet in de laatste plaats moeten we in zien dat we aan dezelfde kant staan als docenten en medewerkers van onze onderwijsinstellingen. Ook al staan we recht tegenover het bestuur.

Daarom zijn we tegen elk systeem zijn waarin we een baas boven ons moeten dulden. We zijn ertegen dat de logica van de winst boven elke menselijke overweging gaat. De crisis is niet toevallig onstaan. Zoals de financiele wereld nu is opgebouwd is het onvermijdelijk dat er crisis komt. De crisis die nu aan de gang is zal niet de laatste zijn. Tenzij wij niet meer accepteren dat ons leven door deze logica geleid wordt.
En als je tegenwoordig student bent betekendt dat verzet tegen de bezuiningen maar wel tegen deze achtergrond.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Studeren mag geen luxe zijn.

 1. arjan says:

  Open brief

  Aan de gelegenheidsgroep met mensen van Klasse!, Vrije Bond, Georganiseerde Weldaad, Kritische Studenten Nijmegen-Arnhem en ASB, op 25 februari bijeen in Utrecht ter voorbereiding van een Europese Dag van Actie tegen het Kapitalisme
  21 februari 2012.

  Kameraden,

  De komende maand maart zal er een worden van serieuze mobilisatie van allerlei – al of niet preciare – delen van de klasse.
  – Op 6 maart is er, uit protest tegen de maatregelen voor het aangepast onderwijs, een grote manifestatie in Amsterdam waar de werkers van het vmbo het aangepast-, basis- en voortgezet onderwijs aan deelnemen.
  – Op 22 maart is er voor de mensen in de Wajong een manifestatie op het Malieveld in Den Haag tegen de nieuwe Wet Werken naar Vermogen.
  – Van 17 tot 23 maart is er een week van studentenprotest aangekondigd door de LSVB om een duidelijke afwijzing te tonen tegen de afschaffing van de studietoelage voor de masterfase.
  – Verder zijn de schoonmakers officieel nog steeds in actie en is er bijvoorbeeld in de zorg (Amsta Amsterdam), maar ook in de privé-bedrijven (APM Terminals in de Rotterdamse haven) een onrust die regelmatig tot acties leiden.

  De studenten en scholieren van het hoger onderwijs zijn al begonnen zich voor te bereiden op een serieus verzet tegen de regeringsmaatregelen. In dat kader heeft de werkgroep ‘Ons Kritisch Alternatief’ in Amsterdam het initiatief genomen tot een open actievergadering (open voor werkenden en werklozen, studenten en scholieren, migranten en niet-migranten) om de discussie aan te zwengelen wat te doen tegen de afschaffing van de studietoelage voor de masterfase. Op de open vergadering, waar studenten en scholieren aanwezig waren uit Rotterdam, Arnhem-Nijmegen; Utrecht, Amsterdam en enkele geïnteresseerde individuen, is uiteindelijk besloten om onder de leus “Goed en Toegankelijk Onderwijs” in eerste instantie een zo breed mogelijke reeks van activiteiten te organiseren.

  Hun strijd is onze strijd!
  Bijna alle delen worden in steeds grotere armoede geduwd, ontmoeten steeds minder respect voor hun bijdrage en worden steeds meer opgejaagd en onder druk gezet: preciaren en nog-niet precairen, werkers in de pivé-sector en die in de publieke sector, jongeren en ouderen, werkende en werklozen, enzovoort.
  Nu lijkt het ons van het allergrootste belang dat iedereen die zich betrokken voelt – in dit geval – bij de strijd van de studenten en scholieren van het hoger op de tweede open vergadering van “Het Platform Goed en Toegankelijk Onderwijs”aanwezig is om daar actief deel te nemen aan de discussie.

  Wat kunnen we daar doen? Hoe kunnen we bijdragen aan de versterking van de strijd van de studenten en scholieren zodat dat de maatregelen niet doorgezet worden. Laten we duidelijk zijn: een garantie is er nooit. Enkele groepen hebben al wat acties gevoerd. Maar we weten nagenoeg zeker dat, als het daar bij blijft, de maatregelen zo goed als zeker doorgezet gaan worden. Daarom, om meer effectief verzet te ontwikkelen is het noodzakelijk dat aan de strijd een breder en radicaler vervolg gegeven gaat wordt.
  Op de eerste plaats is het belangrijk dat er meer kritische studentengroepen door het hele land zich bij het initiatief aansluiten.
  Op de tweede plaats is het essentieel om zowel solidariteit betonen als solidariteit te zoeken bij andere werkers in actie en –- wat ligt er dan meer voor de hand dan dit te doen bij de werkers in het onderwijs – overigens zonder andere mogelijkheden uit te sluiten!

  Meer kracht door zelfstandige beslissingen
  In dat kader is het belangrijk om al onze krachten in te zetten en iedereen te mobiliseren om naar de tweede vergadering van “Het Platform Goed en Toegankelijk Onderwijs”te komen en de vergadering het belang voor te leggen van de aanwezigheid bij de manifestatie van het onderwijs in de ArenA in Amsterdam teneinde om contacten te leggen met andere militante werkers uit het vmbo, het basis-, voortgezet- en aangepast onderwijs. En indien mogelijk op roepen om na afloop van de manifestatie bijvoorbeeld tesamen een bijeenkomst te beleggen om verdere gezamenlijke (met de een aantal daar aanwezige werkers) acties te bespreken.

  Wereldrevolutie/Internationalisme (Publicaties van de IKS)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s