Succesvolle actie van KSNA.

De KSNA heeft vanmiddag rond de 60 broodjes vegetarische shoarma op de universiteit verstrekt. Dit uit protest tegen de vercommercialisering van het onderwijs in het algemeen, en vandaag de radboud universiteit in het bijzonder.

Helaas kwam de security van de universiteit naar verloop van tijd roet in het eten gooien. Want alleen de Refter mag eten verstrekken op de universiteit en als zij anderen toelaten maken ze natuurlijk minder winst en dat kan toch niet!

De volgende tekst werd door ons uitgedeeld:

KSNA vraagt uw aandacht voor het volgende

In het onderwijs wordt de nadruk de laatste jaren gelegd op economische gevolgen. Onderwijs kost geld, zo veel geld dat de regering dit niet meer op zou kunnen brengen. Hierdoor worden rendement, wereldwijde concurrentie en het binnenhalen van onderzoeksgelden sleutelbegrippen. Maar steeds minder hoor je nog iets over de inhoud, over de wetenschap en het onderwijs zelf.

Al tientallen jaren wordt er steeds minder geld vrijgemaakt voor onderwijs en dit heeft enorme gevolgen gehad. Als het gaat om onderzoek bijvoorbeeld blijft hier steeds minder geld voor over. In de hoop dit te kunnen compenseren worden zo veel mogelijk onderzoeksgelden binnengehaald, geld dat bedrijven vrij maken voor een onderzoek dat zij willen laten uitvoeren. Maar de vrije wetenschap, gericht op kennis, wijsheid en algemene interessegebieden hebben hier zwaar onder te lijden.

Daarnaast komen hier steeds meer vraagtekens bij te staan omdat het dan niet meer gaat om onpartijdig onderzoek. Binnen een bepaalde opdracht wordt er een bepaald resultaat verwacht. Daar wordt onderzoek naar gedaan waardoor het bredere plaatje, het kader waarbinnen dit een interessante gegevens zou kunnen opleveren, langzamerhand verloren gaat.

Ook voor het onderwijs zijn deze bezuinigingsmaatregelen destructief geweest. Er wordt steeds korter gestudeerd waardoor een hoop kennis verloren gaat. Dit komt doordat er geen tijd meer is om de achtergrond van het vakgebied te bestuderen, dus afgestudeerden hebben wel kennis maar kunnen deze kennis steeds minder goed plaatsen wat betreft de afkomst van de problemen en het belang van de kennis voor de samenleving.
Hetzelfde gebeurt doordat er steeds minder tijd is om de relatie van een vakgebied met andere vakgebieden aan te geven. Dit gaat dus niet alleen ten koste van de kennis van de student maar is ten nadele voor de gehele maatschappij. Doordat er korter gestudeerd wordt komen er ook steeds massalere colleges waardoor het onderwijs onpersoonlijker wordt wat enorm demotiverend werkt en interesse wegneemt.

Maar ook medewerkers hebben te lijden onder deze instelling. Dit is bij ons bijvoorbeeld goed te zien in faciliteiten als de Refter. Waar dit vroeger een normale baan was vanuit de universiteit is dit nu uitbesteed aan een commercieel bedrijf. Waar hier vroeger banen waren met een redelijk salaris worden de mensen die er nu werken met minimumloon uitbetaald. Ieder jaar opnieuw wordt het eten en drinken duurder. In plaats van dat hier voor schappelijke prijzen voeding wordt aangeboden wordt er een evenwichtsprijs opgezocht die de spuigaten uit lopen.

Tot overmaat van ramp wordt uit dit alles geen lering getrokken. Sterker nog, de grootste bezuinigingsgolf voor het hoger onderwijs staat op het punt plaats te vinden. Stem hier dus niet zonder meer mee in, hoe logisch dit als gevolg ook mag klinken, maar stel hier kritische vragen bij en bedenk wat voor gevolgen dit gaat hebben voor kennis, onderwijs, arbeid en tenslotte de hele maatschappij!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s