Toegankelijkheid versus kwaliteit van onderwijs?

Volgens ons moet zowel de kwaliteit als toegankelijkheid van het onderwijs gewaarborgd worden. Helaas is Sijbelt Noorda, voorzitter van de VSNU, het hier niet mee eens. dit blijkt uit een artikel in de Vrij Nederland van 23 april 2011, Hooglerarenleed, De universiteit als fabriek.

Het blijft jammer dat universiteiten en studenten zich blijkbaar niet samen kunnen verenigen tegen de bezuinigingen. Zolang universiteiten met weinig inspraak van de studenten en medewerkers bestuurd blijven worden zal dat ook wel niet gebeuren. Een sterk staaltje verdeel- en heers politiek.

Het stuk in de VN begint dan ook goed. Een klaagzang op de bezuinigingen die onderzoek en het onderwijs zelf treffen. De aardgasbaten zullen niet meer aan onderzoek besteed worden. Het NWO systeem bevorderd onderlinge strijd en verloren tijd aan het schrijven van onderzoeksvoorstellen die negen van de tien keer afgekeurd worden. En zoals uit de laatste Vox bleek in het artikel Brussel is de baas kan er nu dan wel een beroep op de EU voor subsidie gedaan worden maar ook daar zien de nodige haken en ogen aan. Ook dat is geen fijne oplossing.

Nederland is een van de landen waar procentueel gezien weinig geld gaat naar onderzoek en ontwikkeling gaat. Het EU gemiddelde is 2%. Nederland zit op 1,84%, waarmee zelfs het VK boven Nederland staat. Als we naar de bezuinigingen daar kijken staat ons nog heel wat te wachten.

Er gaan steeds meer studenten aan de universiteit studeren maar de bijdrage van de overheid per student wordt steeds lager ook het gedeelte van het BNP dat aan universiteiten wordt besteed ligt steeds lager van bijna 1,5% in 1975 tot minder dan 0,7% in 2010.
Loon- en andere kosten zijn wel opgelopen waardoor er nu per student ongeveer half zo veel geld beschikbaar is. Hierdoor gaat de kwaliteit van het onderwijs omlaag en is er minder tijd voor kleine werkgroepen en practica.

Is het nou echt heel raar dat er met dit soort onderwijs weinig gemotiveerde studenten zijn? Zeker als daar nog bij komt dat je een studie eigenlijk binnen vier jaar moet afmaken waardoor verdieping binnen de deelgebieden van een vakgebied eigenlijk uitgesloten is. Zeker als je naast je studiefinanciering nog een baantje nodig hebt om rond te kunnen komen. De andere optie is natuurlijk een studieschuld waar je de rest van je leven aan vast zit, en als er een barrière is die hoger opgeleid worden in de weg staat is het wel de angst voor een studieschuld.

Helaas is er volgens de VSNU niet meer geld nodig om al deze problemen samen op te lossen, nee wat er nodig is, is een minder toegankelijke universiteit. Voor elke studie moet een maximum aantal plaatsen beschikbaar zijn. De keuzevrijheid van de student zelf moet dus flink beperkt worden. Ook moeten cijfers, een essay en een gesprek ervoor zorgen dat een student wel geschikt is voor de gekozen opleiding. Laatbloeien is niet toegestaan zullen we maar denken.
Hier komt nog bij dat de VSNU ook al eerder het standpunt had dat de langstudeerboete niet een belachelijk idee is maar dat de student maar alles moet betalen en de universiteit niks.

Dit laat maar weer eens zijn dat studentenstrijd niet alleen in Den Haag tegen de bezuinigingen gevoerd moet worden maar ook op de eigen universiteit welke, blijkens het lidmaatschap van de VSNU, eigenlijk niet geïnteresseerd is in het welzijn van de student. En wel aan een beetje duwen naar boven doet maar vooral aan hard trappen naar beneden. Ook bij het duwen naar boven is de vraag of het meer als een symbolisch duwen is, de noodzaak van bezuinigingen wordt als een gegeven beschouwd en er wordt gewoon in meegegaan, alleen de invulling ervan wordt bediscussieerd. Geen enkele kritische beschouwing over het nut en de noodzaak van onderwijs en weer geen enkel woord over de extra problemen die dan op bijvoorbeeld het HBO zouden ontstaan voor de enorme toestroom die daarnaar toe zal ontstaan als de universiteiten niet alle studenten meer toelaten. Al die mensen willen wel degelijk onderwijs volgen.

Van een vereniging van universiteiten zou je meer verwachten. Het is dan ook aan studenten om een stem op de universiteiten te krijgen en daarmee in de VSNU zodat dit soort voorstellen niet meer voorkomt en studenten en universiteiten samen de strijd aangaan zonder onderlinge verdeeldheid.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s