Kleine overwinning studentenbeweging?

De langstudeerboete wordt een jaar uitgesteld.
Na landelijke acties vanuit de studenten, op 21 januari, 25 maart en 12 april, is nu dus de beslissing gevallen de langstudeerboete uit te stellen. Hopelijk komt van uitstel ook afstel.
Jammer genoeg blijkt volgens de regering niet het vele tegengeluid een reden te zijn van de plannen af te zien, maar puur machtspolitieke overwegingen.

Van belang is dus dat we als studenten actief in verzet blijven tegen bezuinigingsplannen, het politiek rendementsdenken over onderwijs en de regenteske manier waarop universiteiten geleid blijven worden.

Gelukkig is ook de bezuiniging op passend onderwijs uitgesteld (en hopelijk afgesteld). Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk blijven.

Protest van studenten

Het is nu belangrijker dan ooit dat we niet ophouden met ons protest. Wat we nu hebben gekregen is een jaar langer om een sterke studentenbeweging op te bouwen. We moeten kritisch blijven zowel op het huidige systeem van educatie als ons blijven verzetten tegen het asociale beleid van het huidige kabinet.

Fantastisch is dat zoveel verschillende groepen bereid zijn zich, in ieder geval, tegen deze bezuinigingen te verzetten. Het blijft wel nodig kritisch te zijn en in het oog te houden dat naast de bezuinigingen het onderwijs beter, toegankelijker, betaalbaarder en democratischer moet zijn. Een kenniseconomie is niet iets waar we naar moeten streven. Onderwijs moet niet tot doel hebben dat iedereen zoveel mogelijk economisch rendement gaat behalen. Kennis en vorming zijn op zichzelf waardevol. Dat is waar het in het hoger onderwijs om moet gaan.

Net als in de UK waar de liberal democrats beloofden niet op het onderwijs te  bezuinigen maar het na verkozen te zijn het toch deden, moeten ook hier politieke partijen niet te veel vertrouwd worden.

Daarom gaan wij dit en het komende jaar gewoon door.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Kleine overwinning studentenbeweging?

  1. Pingback: KSNA: Kleine overwinning studentenbeweging? « Kritische Studenten Utrecht

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s