Het College van bestuur van de Radboud universiteit laat zien waar ze staan.

Vandaag is de Erasmustoren enkele uren bezet geweest. De eisen zijn hieronder op de flyer weergegeven.
Ook is de site van de bezetters weergegeven. Als KSNA staan wij achter deze bezetting.

Het College van Bestuur heeft zich echter van zijn slechtste kant laten zien door te weigeren de discussie aan te gaan. De politie werd door hen ingeschakeld en heeft twee studenten opgepakt. Hopelijk zijn zij zo snel mogelijk weer vrij.

eisen
Acedemie voor de vooruitgang

Het CvB mag dan zelf vinden dat ze aan de kant van de studenten staan. Vandaag hebben zij laten blijken dat ze wel tegen veranderingen uit Den Haag zijn maar ook tegen veranderingen die vanuit de studenten komen.

Lees verder:

Niet alleen weigeren zij te praten met de bezetters ook proberen zij verdeeldheid te zaaien onder de studenten. Volgens het CvB is de enige manier waarop met hen gepraat kan worden via de studentenraad. Zelf in gesprek met het college zit er dus niet in. Studentenpolitiek wordt door de mensen die zelf in de USR zitten omschreven als een paar uurtjes extra werk in de week, dit laat al zien hoe serieus de USR genomen wordt door het CvB. Natuurlijk ga je er niet meer tijd in stoppen als het enige wat je mag is een beetje mee praten zonder werkelijke macht. De USR wordt zo gebruikt om de onvrede onder studenten te laten verzanden in een vorm van schijninspraak waaruit slechts kleine concessies te halen zijn. Willen wij als studenten werkelijk zelf de universiteit (mede)vormgeven zullen wij ons moeten richten op een andere vorm van inspraak.
Van belang is dus in te zien dat de universiteit zegt aan onze kant te staan maar dat zij weigeren te praten over iets anders dan de bezuinigingen. Inderdaad wat betreft de bezuining staan wij misschien wel deels aan dezelfde kant maar er leven meer problemen binnen de universiteit zoals het gebrek aan echte inspraak. Voor de positie van het CvB zie: Vox artikel

Daarnaast worden de bezetters afgeschilderd als een kleine groep studenten die het voor de rest verpest. Onzin. Heel veel studenten zien deze problemen. Het College van Bestuur probeert dan wel zand in de ogen van de studenten te strooien door ook tegen de bezuinigingen te zijn, zij doen dit waarschijnlijk alleen om hun eigen geldstroom zeker te stellen. Blijkens de uitgelekte notitie van de VSNU wil de VSNU de bezuinigingen gewoon afwentelen op de studenten. De RU neemt geen afstand van deze positie. Over verdeling gesproken ook zien we weer de goude ouwe: “Achteraf bleken er tussen de bezetters ook leden van de Nijmeegse kraakbeweging te zitten.” (interview) wordt weer uit de kast getrokken. Alsof het geen mensen met goede en doordachte punten zijn, alsof je geen student en kraker kunt zijn.

Daarnaast is het ook niet zo dat de bezetters tegen de universiteit zijn. Sterker nog zoals uit de eisen blijkt willen zij dat banen en lonen van medewerkers behouden blijven. Dit is een belangrijk punt. En weer een punt waar het CvB dus weigert over te praten.

Blijkt dus dat het CvB een oude rijke club is die niet in overleg wil treden met initiatiefrijke studenten die zelf over de structuur van de universiteit nadenken. Blijkbaar staat de eigen macht ten koste van de positie van de student, qua geld en qua positie binnen de universiteit, toch voorop. Tekenent is dat de eerste reactie van het CvB censuur is en er een ‘goed gesprek’ aan te pas moet komen voordat er ingezien wordt dat dit toch wel nieuws is wat bekend mag worden, in plaats van dat alleen de visie van het CvB gepubliceerd MOET worden. Zie ANS-online. Duidelijk: de VOX had onafhankelijk moeten blijven.

Als studenten zullen wij echter niet opgeven. De 25ste en de 29ste van deze maand zijn er demonstraties tegen de bezuinigingen. En over democratisering binnen de Radboud Universiteit is het laatste woord nog niet gesproken.

De arrestaties geven wel aan hoever het CvB wil gaan om zelf maar de touwtjes in handen te houden.
KSNA verklaart zich solidair met de gearresteerde studenten. Deze solidariteit uit zich in een lawaaidemonstratie ter ondersteuning van de arrestanten. Vanavond om 21:00 bij het politiebureau in Nijmegen. Tenzij ze dan al vrij zijn. We’ll keep you updated. Update I: Een van de twee is nu vrij. Update II: Vanochtend is ook de tweede arrestant vrijgelaten. Update III: De Radboud wil de bezetters toch niet vervolgen. Blijkbaar ingezien dat je eigen studenten vervolgen je vriendelijke gezicht toch niet echt in een goed daglicht stelt? De Gelderlander

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s