“Onderwijs is een recht!” Demonstratie, 25-03 Den Haag “Education is a right!” Demonstration 25-03 The Hague

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

Onderwijs is een recht!

Kom vrijdag 25 maart naar Den Haag!
Stop de bezuinigingen op onderwijs!

Ondanks de 20.000 studenten op het malieveld in januari gaat de regering door met haar bezuinigingsplannen die het onderwijs in Nederland keihard zullen raken: Opleidingen verdwijnen, docenten verliezen hun baan, het hoger onderwijs levert 370 miljoen in, het MBO 170 miljoen, Passend onderwijs levert 300 miljoen in, doorstroming wordt voor velen financieel onmogelijk gemaakt, de studiefinanciering en OV verdwijnen voor masterstudenten en ‘vertraagde’studenten krijgen een boete van 3000 euro. En de lijst met bezuinigingen gaat door.

De gevolgen zijn duidelijk: slechtere opleidingen die steeds korter en duurder worden en de nodige begeleiding voor studenten en scholieren wordt weggevaagd. Het is de hoogste tijd deze plannen te stoppen. Onderwijs is veel meer dan een ‘investering in jezelf’.

[Eng]

Education is a Right

Join us in The Hague on March 25th!
Stop the cuts in education!

In defiance of the 20,000 students who protested at the Malieveld last January, the government is pushing through its planned budgets cuts that will gravely impact education. Whole disciplines will disappear, professors will be laid off, higher education will be cut by 370 million, and the MBO by 170 million. Post-graduate studies will be financially out of reach for many, scholarships and free public transport will be abolished for Masters students, and ‘delayed’ students will be fined 3000 euro each year.

The consequences are clear: shorter, lower quality education for a higher price. Now is the time to put a stop to these plans. Education is so much more then an “investment in yourself”.
It’s a right!

Preventing budget cuts on education does NOT mean that social security, housing, art and integration courses should have to bear the extra burden. There is enough money, It is simply indefensible that social security is being cut across the board, even though the economy is recovering. Meanwhile, top incomes are ever increasing, bailed-out banks are barely taxed and billions are being spent on unpopular military projects. It’s time to get the message across. Demand quality education, for youtself and your fellow students.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s