Algemene verklaring van Edu-Factory, een internationaal studentennetwerk

* dit is een vrije vertaling naar het Nederlands van de hier eerder verschenen Engelstalige verklaring

Wij, de studenten en precaire werkers van Europa, Tunesië, Japan, de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Chili, Peru en Argentinië, hebben elkaar in het weekend van 11 tot 13 februari, 2011 ontmoet in Parijs. Dit om te discussiëren en om een gemeenschappelijk netwerk te organiseren gebaseerd op onze gelijke strijd. Studenten uit Noord-Afrika en Gambia hebben geprobeerd ook naar dit overleg toe te komen maar Frankrijk heeft hen de toegang ontzegt. Wij eisen onbeperkte internationale bewegingsvrijheid voor iedereen, voor zowel mensen als wel onze gelijke strijd.

Onze beweging heeft de afgelopen jaren Europa gezien als het middelpunt van de strijd tegen de vercommercialisering van het onderwijs en de onzekerheid van onze arbeid. Deze bijeenkomst in Parijs en die van revolutionaire bewegingen overal in de wereld stellen ons in staat stappen te nemen naar een nieuw Europa tegen bezuinigen met als beginpunt de opstanden in Noord-Afrika.

Wij zijn een generatie die leeft met onzekerheid als een permanente staat van zijn: de universiteit is niet langer een lift voor onze sociale mobiliteit maar eerder een fabriek van onzekerheid. De universiteit is geen gesloten gemeenschap: onze strijd voor een nieuw welzijn, tegen onzekerheid en voor de vrije circulatie van kennis en vrije bewegingsruimte van mensen houd niet op bij de poorten van de school. Onze behoefte om een gemeenschappelijk netwerk is ontstaan uit onze strijd tegen het ‘Bologna Proces’ en de bezuinigingen in het onderwijs die Europa gebruikt in reactie op hun crisis.

Sinds het moment dat de staat en de private belangen samenwerken om het onderwijs te commercialiseren is onze strijd opgehouden om de situatie zoals die nu is te behouden. De overheid koopt banken uit en kort op onderwijs. Wij willen de universiteit ons eigen maken – een universiteit die leeft in onze ervaringen van autonome educatie, alternatief onderzoek en de vrije school. Het is een vrije universiteit, gedraaid door de studenten, precaire arbeiders en migranten, een universiteit zonder grenzen.
Dit weekend hebben we onze verschillende talen en gelijke praktijk in onze strijd gedeeld en bediscussieerd: demonstraties, bezettingen en algemene stakingen. We hebben eisen gevormd en deze verder ontwikkeld: vrije toegang tot de universiteit, een einde aan het stijgende schoolgeld en de kosten voor onderwijs in het algemeen, een nieuwe welvaart en gelijke rechten, tegen schulden en de economisering van ons leven en voor een onderwijs gebaseerd op samenwerking en tegen competitie en hiërarchie.

Gebaseerd op ons gelijke standpunt:

  • Wij roepen op voor gemeenschappelijke internationale dagen van actie op 24, 25 en 26 maart 2011: tegen banken, het schulden-systeem en de bezuinigingen, voor gratis onderwijs en onbeperkte bewegingsvrijheid van mensen en de vrije circulatie van kennis.
  • Wij zullen voor algemene berichtgeving zorgen en eigen autonome communicatie en media
  • Wij zullen een tocht en bijeenkomst promoten in Tunesië omdat de strijd in Noord-Afrika en het Midden-Oosten onderdeel is van de strijd die wij voeren.
  • Wij zullen onderdeel zijn van de tegen-top tegen de G8 in Dijon (fr) in Mei
  • Wij zullen in juni weer bijeen komen in Londen (uk)

Strijden en samenwerking, dit is onze bijeenkomst in Parijs!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s