Het universiteitsbestuur, je beste vriend?

In plaats van samen met de studenten tegen alle bezuinigingen op het onderwijs te strijden heeft de VSNU, de vereniging van universiteiten, ervoor gekozen om over de ruggen van de studenten bezuinigingen aan de universiteiten te voorkomen. Niet alleen willen ze dat iedereen en de basisbeurs afschaffen. Ook willen ze dat er een toelatingslimiet voor studenten komt. Daar bovenop komt nog dat ze ook het collegegeld willen verhogen, voor bijna de helft van de studenten.
Toegankelijkheid staat duidelijk niet hoog in het vaandel.

Debt

Je zult geen student horen die vindt dat er maar wat docenten moeten worden onstlagen zodat hij of zij zelf lekker de basisbeurs kan houden. Ook is er geen studentenclub die bepleit dat er dan maar minder geld moet gaan naar onderzoek. De KSNA wil onderwijs van een goed niveau, dat toegankelijk is voor iedereen en dat alle onderwijsinstellingen in verregaande mate gedemocratiseerd worden. Omdat wij voor kwaliteit zijn, zijn wij tegen ontslagen van docenten en medewerkers. Omdat wij voor toegankelijkheid zijn, zijn wij tegen het afschaffen van de studiebeurs en een toelatingslimiet. Omdat wij voor democratisering zijn, zijn wij tegen de besturen die in vijf-sterren hotels in Parijs over de ruggen van studenten beslissingen nemen.

Blijkbaar ziet de VSNU niet in dat universiteiten er voor studenten zijn. Wordt het misschien tijd om met alle studenten ons uit te schrijven? Zonder studenten geen universiteit.

Daarnaast, als het probleem is dat er teveel studenten zijn en het VSNU stelt voor dat er mensen naar het HBO gaan, is dat slechts een verschuiving van het probleem. Ook de kwaliteit op het HBO moet van hoog niveau zijn.
De VSNU lijkt onbekommerd door de rest van de maatschappij het eigen straatje schoon te willen vegen, ongeacht de verdere gevolgen voor de maatschappij.

Bronnen:
Trouw
Eerdere indicaties

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s