21-1: Actie tegen de bezuinigingen!

Vrijdag 21 januari 2011 zullen er een manifestatie, demonstratie(s) en allerlei acties plaatsvinden in Den Haag tegen de bezuinigingen op het onderwijs. Kom en wees voorbereid!

Tegen bezuinigen op onderwijs!

Ze proberen ons wijs te maken dat het noodzakelijk is te bezuinigen op onderwijs. Ze proberen ons zelfs wijs te maken dat het sociaal is te bezuinigen op onderwijs; onderwijs is voor de steeds kleiner wordende studerende elite een investering die zij later makkelijk terug kan betalen.

Verdelen in plaats van bezuinigen:

Bezuinigingen zijn niet noodzakelijk! Er zijn geld en basisgoederen genoeg in omloop, het probleem is dat zij niet eerlijk verdeeld worden en dat ons allemaal wordt wijs gemaakt dat we altijd meer –moeten- willen. Vanuit dit neo-liberale groei-denken is er geld genoeg om de wereld verder kapot te maken en de segregatie te doen groeien: joint-strike fighters, oorlog, top-salarissen, bonussen, banken overeind houden, minimale restricties en belastingen voor miljonairs en multinationals. Geld genoeg! Laten we dit investeren in opbouw: Het creëren van gelijke (onderwijs)kansen voor iedereen, welzijn voor gewone mensen, een gezond milieu en een wereld zonder armoede en honger.

Verdeel en heers:

Bezuinigen op onderwijs is een van die maatregelen die segregatie slechts in de hand werken. Nu al blijkt uit onderzoek dat studenten met rijke ouders vaker een diploma behalen dan studenten uit armere gezinnen. Door de bezuinigingen zal studeren steeds meer een privilege worden dat is voorbehouden aan de meer welgestelden van onze samenleving. Deze verdere segregatie komt dan ook goed van pas; met toekomstige krapte op de arbeidsmarkt zal het klootjesvolk het moeten doen met het schoonmaken voor de rijken en een bijbehorend salaris. Wij vinden dat iedereen het recht heeft zichzelf te ontwikkelen zonder daar de rest van haar leven de lasten van te dragen. Dus zonder vervolgens veroordeeld te zijn tot loonarbeid, met als enig doel afbetalen, in plaats van nuttig, bevredigend werk verrichten.

De functie(s) van onderwijs:

De bezuinigen op onderwijs treft echter niet alleen de persoonlijke ontwikkeling van het grootste deel van de samenleving. Het onderwijs is de laatste jaren al meer en meer verworden tot een fabriek waarbij het gaat om het zo snel en efficiënt mogelijk afleveren van een product. Er is steeds minder ruimte en tijd voor creativiteit, maatschappelijke betrokkenheid of probleemoplossend, niet op financieel gewin, gericht onderzoek.

De kenniseconomie die ons niet helpt:

De kenniseconomie is een op concurrentie gericht concept, dat onze verdere nationale groei zou moeten waarborgen. Wij denken dat het concurrentie-denken al meer dan genoeg onheil heeft aangericht en dat onderwijs en onderzoek juist gericht zouden moeten zijn op emancipatie, beschaving en de ontplooiing van het individu. De samenleving bestaat niet alleen uit economisch belang, en derhalve zou onderwijs en onderzoek niet gericht moeten zijn op economisch gewin maar op ontwikkeling van een samenleving als geheel.

Onderwijs is een recht voor iedereen!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to 21-1: Actie tegen de bezuinigingen!

  1. Pingback: Berichten en films van het studentenprotest 21 januari in Den Haag « Kritische Studenten Utrecht

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s